PPcatering Logo

อุปกรณ์ให้เช่า

รหัส รายการ จำนวน หน่วย ราคา รายละเอียด รุปที่1 รูปที่2 รูปที่3 รูปที่4 รูปที่5
s-1002 โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด 1500 โต๊ะหมู่บูชาครบเซต - -
Z-10001 เก้าอื้นวม 1 ตัว 80 เก้าอี้จัดเลี้ยงเบาะนวมหัวมน - - - - -
Z-10002 เก้าอี้พลาสติก 1 ตัว 20 เก้าอี้พลาสติกสีขาว 1-99 ตัวๆละ20 100 ตัวขึ้นไปตัวละ15 บาท - - - - -
Z-10003 เก้าอี้นวม+ผ้าคลุม 1 ชุด 100 เก้าอี้จัดเลี้ยงเบาะนวมหัวมน+ผ้าคลุมเก้าอี้นวมสีขาว - - - - -
Z-10004 เก้าอี้พลาสติก+ผ้าคลุม 1 ชุด 45 เก้าอี้พลาสติกสีแดง/น้ำเงิน+ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติกสีขาว - - - - -
Z-10005 โต๊ะกลม ขนาด 1.20 เมตร 1 ตัว 150 โต๊ะกลมสำหรับจัดโต๊ะจีน - - - - -
Z-10006 โต๊ะ+เก้าอี้พลาสติก (นั่ง 8 คน) 1 ชุด 350 โต๊ะกลมขนาด1.20 เมตรและเก้าอี้พลาสติก 8 ตัว - - - - -
Z-10007 โต๊ะ+เก้าอี้พลาสติก+ผ้าคลุม (นั่ง 8 คน) 1 ชุด 500 โต๊ะกลมขนาด1.20 เมตรพร้อมผ้าปูโต๊ะและเก้าอี้พลาสติก พร้อมผ้าคลุม 8 ตัว - - - - -
Z-10008 โต๊ะ+เก้าอี้พลาสติก+ผ้าคลุม+โบว์ (นั่ง 8 คน) 1 ชุด 580 โต๊ะกลมขนาด1.20 เมตรพร้อมผ้าปูโต๊ะ+เก้าอี้พลาสติก พร้อมผ้าคลุม และโบว์เล็ก8 ตัว - - - - -
Z-10009 โต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ+เก้าอี้นวม (นั่ง 8 คน) 1 ชุด 700 โต๊ะกลมขนาด1.20 เมตรพร้อมผ้าปูโต๊ะและเก้าอี้นวม 8 ตัว - - - - -
Z-10010 โต๊ะ+เก้าอี้นวม พร้อมผ้าปูโต๊ะและผ้าคลุม(นั่ง 8 คน) 1 ชุด 900 โต๊ะกลมขนาด1.20 เมตรพร้อมผ้าปูโต๊ะและเก้าอี้นวม พร้อมผ้าคลุม 8 ตัว - - - - -
Z-10011 โต๊ะ+เก้าอี้นวม พร้อมผ้าปูโต๊ะ+ผ้าคลุมและโบว์ (นั่ง 8 คน) 1 ชุด 1,050 โต๊ะกลมขนาด1.20 เมตรพร้อมผ้าปูโต๊ะ+เก้าอี้นวม พร้อมผ้าคลุม และโบว์เล็ก8 ตัว - - - - -
Z-10012 ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก/นวม 1 ตัว 25 ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก/นวมสีขาว - - - - -
Z-10013 ผ้าคลุมโต๊ะสีขาว ขนาด 2 เมตร 1 ผืน 50 ผ้าคลุมโต๊ะสีขาว ขนาด 2 เมตร - - - - -
Z-10014 ผ้าคลุมโต๊ะลูกไม้ ขนาด 1.20 เมตร 1 ผืน 50 ผ้าคลุมโต๊ะลูกไม้ ขนาด 1.20 เมตร - - - - -
Z-10015 ผ้าคลุมโต๊ะลูกไม้ ขนาด 1.50 เมตร 1 ผืน 60 ผ้าคลุมโต๊ะลูกไม้ ขนาด 1.50 เมตร - - - - -
Z-10016 ผ้าคลุมโต๊ะ+ผ้าคลุมเก้าอี้สีขาว 1 ชุด 250 ผ้าคลุมโต๊ะสีขาว+ผ้าลูกไม้สีขาว+ผ้าคลุมเก้าอี้สีขาว 8 ตัว(เก้าอี้พลาสติก/เก้าอี้นวม) - - - - -
Z-10017 ผ้าคลุมโต๊ะ+ผ้าจับจีบโต๊ะ+ผ้าคลุมเก้าอี้ 1 ชุด 500 ผ้าคลุมโต๊ะสีขาว+ผ้าจับจีบโต๊ะ+ผ้าคลุมเก้าอี้สีขาว+โบว์สีทอง - - - - -
Z-10018 โบว์สีเงิน (เล็ก) 1 ผืน 10 ผืนเล็ก ขนาด กว้าง 10 ซ.ม. ยาว 2.50 ซ.ม. - - - - -
Z-10019 โบว์สีชมพู(เล็ก) 1 ผืน 10 ผืนเล็ก ขนาด กว้าง 10 ซ.ม. ยาว 2.50 ซ.ม. - - - - -
Z-10020 โบว์สีน้ำเงิน(เล็ก) 1 ผืน 10 ผืนเล็ก ขนาด กว้าง 10 ซ.ม. ยาว 2.50 ซ.ม. - - - - -
Z-10021 โบว์สีทองเหลือง (เล็ก) 1 ชุด 10 ผืนเล็ก ขนาด กว้าง 10 ซ.ม. ยาว 2.50 ซ.ม. - - - - -
Z-10022 โบว์สีฟ้า (เล็ก) 1 ผืน 10 ผืนเล็กขนาด กว้าง 10 ซ.ม. ยาว 2.50 ซ.ม. - - - - -
Z-10023 โบว์สีแดง(เล็ก) 1 ผืน 10 ผืนเล็ก ขนาด กว้าง 10 ซ.ม. ยาว 2.50 ซ.ม. - - - - -
Z-10024 โบว์ผ้าชีฟองสีชมพู (เล็ก) 1 ผืน 10 ผืนเล็ก ขนาด กว้าง 10 ซ.ม. ยาว 2.50 ซ.ม. - - - - -
Z-10025 โบว์ผ้าชีฟองสีฟ้า(เล็ก) 1 ผืน 10 ผืนเล็ก ขนาด กว้าง 10 ซ.ม. ยาว 2.50 ซ.ม. - - - - -
Z-10026 โบว์ผ้าชีฟองสีครีม(เล็ก) 1 ผืน 10 ผืนเล็ก ขนาด กว้าง 10 ซ.ม. ยาว 2.50 ซ.ม. - - - - -
Z-10027 โบว์สีทอง(ใหญ่) 1 ผืน 20 ผืนใหญ่ ขนาด กว้าง 20 ซ.ม. ยาว 2.50 ซ.ม. - - - - -
Z-10028 โบว์สีน้ำเงิน(ใหญ่) 1 ผืน 20 ผืนใหญ่ ขนาด กว้าง 20 ซ.ม. ยาว 2.50 ซ.ม. - - - - -
Z-10029 โบว์สีฟ้า(ใหญ่) 1 ผืน 20 ผืนใหญ่ ขนาด กว้าง 20 ซ.ม. ยาว 2.50 ซ.ม. - - - - -
Z-10030 โบว์สีแดง(ใหญ่) 1 ผืน 20 ผืนใหญ่ ขนาด กว้าง 20 ซ.ม. ยาว 2.50 ซ.ม. - - - - -
Z-10031 โบว์ผ้าชีฟองสีชมพู(ใหญ่) 1 ผืน 20 ผืนใหญ่ ขนาด กว้าง 20 ซ.ม. ยาว 2.50 ซ.ม. - - - - -
Z-10032 โบว์ผ้าชีฟองสีฟ้า(ใหญ่) 1 ผืน 20 ผืนใหญ่ ขนาด กว้าง 20 ซ.ม. ยาว 2.50 ซ.ม. - - - - -
Z-10033 โบว์ผ้าชีฟองสีครีม(ใหญ่) 1 ผืน 20 ผืนใหญ่ ขนาด กว้าง 20 ซ.ม. ยาว 2.50 ซ.ม. - - - - -
Z-10034 ผ้าเนปกิ้นส์(ผ้าเช็ดปาก) 1 ผืน 15 ผ้าเนปกิ้นส์(ผ้าเช็ดปาก)สีครีม - - - - -
Z-10035 โต๊ะเหลี่ยมจัดงานหน้าไม้ 1.5 x 0.75 เมตร 1 ตัว 100 บริการตั้งโต๊ะเหลี่ยมจัดงานหน้าไม้1.5x.75 เมตร - - - - -
Z-10036 โต๊ะเหลี่ยมจัดงานหน้าขาว 1.5x 0.75 เมตร 1 ตัว 350 บริการตั้งโต๊ะเหลี่ยมจัดงานหน้าขาว 1.5x 0.75 เมตร - - - - -
Z-10037 โต๊ะเหลี่ยมจัดงานหน้าขาว 1.8x 0.75 เมตร 1 ตัว 500 บริการตั้งโต๊ะเหลี่ยมจัดงานหน้าขาว 1.8x 0.75 เมตร - - - - -
Z-10038 โต๊ะสูง (บาร์กลม)สีดำ 1 ตัว 500 โต๊ะสูง (บาร์กลม)สีดำ ขนาด กว้าง 60 ซ.ม. สูง 90 ซ.ม. - - - - -
Z-10039 ตกแต่งโต๊ะกลม 1 ตัว 500 จับจีบผ้าสเกิ๊ตสำหรับโต๊ะกลม - - - - -
Z-10040 โต๊ะเหลี่ยมจัดงานหน้าไม้ 1.5 x 0.75 เมตร พร้อมตกแต่ง 1 ตัว 700 บริการตั้งโต๊ะเหลี่ยมจัดงานหน้าไม้1.5x0.75 เมตร ตกแต่งด้วยผ้าหน้าโต๊ะ พร้อมตกแต่งผ้าต่วนจับจีบมีสีครีม/ทอง/ชมพูให้เลือก - - - - -
Z-10041 โต๊ะเหลี่ยมจัดงานหน้าขาว1.5x0.75 เมตร พร้อมตกแต่ง 1 ตัว 800 บริการตั้งโต๊ะเหลี่ยมจัดงานหน้าขาว1.5x0.75 เมตรตกแต่งด้วยผ้าหน้าโต๊ะ พร้อมตกแต่งผ้าต่วนจับจีบมีสีครีม/ทอง/ชมพูให้เลือก - - - - -
Z-10042 โต๊ะเหลี่ยมจัดงานหน้าขาว1.8x0.75 เมตร พร้อมตกแต่ง 1 ตัว 1,000 บริการตั้งโต๊ะเหลี่ยมจัดงานหน้าขาว1.8x0.75 เมตร ตกแต่งด้วยผ้าหน้าโต๊ะพร้อมตกแต่งด้วยผ้าต่วนจับจีบมีสีครีม/ทอง/ชมพูให้เลือก - - - - -
Z-10043 โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน 1 ชุด 2,000 โต๊ะลงทะเบียนตกแต่งด้วยผ้าจับจีบและดอกไม้สด/จัดเตรียมสมุดลงทะเบียน หรือสมุด ประสาทพร/ปากกา/ให้ยืมกล่องใส่ซองและพานวางของชำร่วย - - - - -
Z-10044 อุปกรณ์หน้าโต๊ะสำหรับโต๊ะจีน ชุดที่ 1 1 ท่าน 30 ถ้วยแบ่ง/ช้อน/ตะเกียบ/แก้ว/กระดาษทิชชู่/ไม้จิ้มฟัน - - - - -
Z-10045 อุปกรณ์หน้าโต๊ะสำหรับโต๊ะจีน ชุดที่ 2 1 ท่าน 50 จานแบ่ง/ถ้วยแบ่ง/ช้อน/ตะเกียบ/แก้ว/เนปกิ้น/ไม้จิ้มฟัน - - - - -
Z-10046 อุปกรณ์สำหรับอาหารบุปเฟ่ต์ 1 ชุด 50 จานกระเบื้อง/ถ้วยแบ่ง/ช้อนส้อม/ช้อนซุป/แก้ว(100 ท่านขึ้นไป) - - - - -
Z-10047 จาน-ชามสำหรับใส่ อาหารโต๊ะจีน 8 อย่าง 1 ชุด 300 ผู้เช่าแจ้งรายการอาหารล่วงหน้าและทำความสะอาดก่อนส่งคืน - - - - -
Z-10048 กระจกหมุนสำหรับโต๊ะVIP 1 ชุด 500 ชุดกระจกหมุนตั้งกลางโต๊ะสำหรับโต๊ะVIPพร้อมเรซิ่งเส้นผ่าศูนย์กลาง 70Cm.เรซิ่น 16นิ้ว - - - - -
Z-10049 จานกระเบื้อง 8 1 ใบ 10 จานสำหรับอาหารไทย/บุปเฟ่ต์ - - - - -
Z-10050 จานเปล 14 1 ใบ 50 จานเปล 14"วัสดุเมลามีน - - - - -
Z-10050 กระโถน 1 ใบ 20 กระโถน - - - - -
Z-10051 ถ้วยแบ่ง 4' 1 ใบ 10 ถ้วยแบ่งเมลามีนขนาด 4 นิ้ว - - - - -
Z-10052 ช้อนส้อม (บาง) 1 คู่ 5 ช้อนส้อม อย่างบาง - - - - -
Z-10053 ช้อนส้อม(หนา) 1 คู่ 10 ช้อนส้อมอย่างหนา - - - - -
Z-10054 แก้วน้ำ 10 ออนด์ 1 ใบ 10 แก้วใสขนาด 10 ออนด์ - - - - -
Z-10055 แก้วมาตินี่ 1 ใบ 20 แก้วมาตินี่ สำหรับวางโต๊ะโชว์แชมเปญ - - - - -
Z-10056 แก้วแชมเปญ 1 ใบ 50 แก้วแชมเปญ - - - - -
Z-10057 ชุดอุ่นอาหารสแตนเลส(ฮอตดิส) 1 ชุด 500 ชุดฮอตดิสสำหรับใส่อาหารไลน์บุฟเฟ่ต์ - - - - -
Z-10058 ชุดถาดกาแฟพร้อมแก้วและช้อนกาแฟ 1 ชุด 20 ถ้วยกาแฟ+ช้อนกาแฟพร้อมที่ใส่ของว่าง - - - - -
Z-10059 ชุดถังแช่ไวน์สแตนเลส 1 ใบ 500 ชุดขาตั้งถังสแตนเลสใส่น้ำแข็งสำหรับแช่ไวน์และถังใส่ขวดไวน์ - - - - -
Z-10060 เชิงตะเกียง 1 ต้น 35 ใช้ตกแต่งในงานมงคลสมรส - - - - -
Z-10061 เตาย่างบาบีคิว 1 ชุด 1000 สำหรับย่างบาบีคิว พร้อมถ่าน 2 ถุง - - - - -
Z-10062 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 1 เครื่อง 800 ใช้ประกอบอาหาร - - - - -
Z-10063 สแตนด์เหลี่ยมจัดดอกไม้ทรงสูง 1 ต้น 250 ใช้สำหรับจัดดอกไม้ (Fower Stand) - - - - -
Z-10064 ขันตักบาตรลายมุก 1 ใบ 200 ขันตักบาตรลายมุก - - - - -
Z-10065 ขันน้ำมนต์ 1 ใบ 100 ขันน้ำมนต์หัวสิงห์ - - - - -
Z-10066 เสื่อ 1 ผืน 200 เสื่อยาว 8 เมตร - - - - -
Z-10067 อาสนะ 1 ชุด 290 อาสนะและเบาะรองนั่งสำหรับพระสงฆ์ - - - - -