PPcatering Logo

ขันหมาก

รหัส รายการ จำนวน หน่วย ราคา รายละเอียด รุปที่1 รูปที่2 รูปที่3 รูปที่4 รูปที่5
k-10001 ขันหมากชุดเล็กA 1 ชุด 12,500 ประกอบด้วยพานทำจากใบตองสดจำนวน5 พาน พานขันหมากเอก/พานวางเงิน/พานวางทอง/พานแหวนหมั้น/พานธูปเทียนแพ - - - -
K-10002 ชุดเล็ก B 1 ชุด 7,000 พานเย็บด้วยผ้าออแกนซ่า มี 5 พาน ประกอบด้วย พานวางเงิน,พานวางทอง,พานวางเครื่องเพชร,พานแหวนหมั้น(ดอกไม้สด),พานธูปเทียนแพ - - - - -
k-10003 ขันหมากชุดกลางA 1 ชุด 34900 จัดเตรียมพานขันหมากเอก1พาน(ทำจากดอกไม้สด)) จัดเตรียมพานสินสอดวางเงิน 1 พาน ( พานเย็บด้วยใบตอง ) จัดเตรียมพานสินสอดวางทอง 1 พาน ( พานเย็บด้วยใบตอง ) จัดเตรียมพานแหวนหมั้น 1 พาน ( พานเย็บด้วยใบตอง ) จัดเตรียมพานไหว้ผู้ใหญ่ 1 พาน ( ทำจากดอกไม้สด ) จัดเตรียมพานเชิญขันหมาก 1 ท่าน ( ทำจากดอกไม้สด ) พานขันหมากเอก 2 คู่ ขันหมากโทประกอบด้วย 9 คู่ จัดเตรียมพานขนมมงคล 9 อย่าง 1 คู่ ( จ่ามงกุฎ/ทองเอก/เสน่ห์จันทร์/ทองหยด/ทองหยิบ/ฝอยทอง/เม็ดขนุน/ขนมชั้น/ถ้วยฟู ) ต้นกล้วย 1 คู่ ต้นอ้อย 1 คู่ หมูนอนตอง 1 คู่ เหล้า 1 คู่ ขนมจันอับ 1 คู่ ขนมเปี๊ยะ 1 คู่ กล้วยน้ำว้า 1 คู่ ส้ม 1 คู่ จัดเตรียมผ้าห่อสินสอดทองหมั้น 1 ชุด จัดเตรียมถั่ว งา ข้าวตอก ดอกไม้ สำหรับโปรยอวยพร จัดเตรียมอุปกรณ์ ส่งตัวเจ้าบ่าว-เจ้าสาว ( ฟักเขียว,หินบดยา,แมวขาว,ขันน้ำ,ถั่ว/งา/ข้าวตอก/ข้าวเปลือก ใส่ใน ถุงเงิน ถุงทอง ) จัดเตรียมของชำร่วยคนถือขันหมาก จัดเตรียมโต๊ะวางขันหมากตกแต่งด้วยผ้าสวยงาม จัดเตรียมพรมเปอร์เซียสำหรับรองขันหมาก(สีครีม/สีแดง) จัดเตรียมเหล้ารับขันหมากตามประเพณี - - - - -
k-10004 ขันหมากชุดกลางB 1 ชุด 25500 จัดเตรียมพานขันหมาก 1 พาน ( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า ) จัดเตรียมพานสินสอดวางเงิน 1 พาน ( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า ) จัดเตรียมพานสินสอดวางทอง 1 พาน ( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า ) จัดเตรียมพานแหวนหมั้น 1 พาน ( พานจัดทำด้วยดอกไม้สด ) จัดเตรียมพานไหว้ผู้ใหญ่ 1 พาน ( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า ) จัดเตรียมพานเชิญขันหมาก 1 พาน พานขันหมากเอก 2 คู่ ขันหมากโทประกอบด้วย 9 คู่ จัดเตรียมพานขนมมงคล 9 อย่าง 1 คู่ ( จ่ามงกุฎ/ทองเอก/เสน่ห์จันทร์/ทองหยด/ทองหยิบ/ฝอยทอง/เม็ดขนุน/ขนมชั้น/ถ้วยฟู หรือข้าวเหนียวแก้ว) ต้นกล้วย 1 คู่ ต้นอ้อย 1 คู่ หมูนอนตอง 1 คู่ เหล้าหงษ์ทอง1 คู่ ขนมจันอับ 1 คู่ ขนมเปี๊ยะ 1 คู่ กล้วยน้ำว้า 1 คู่ ส้ม 1 คู่ จัดเตรียมผ้าห่อสินสอดทองหมั้น 1 ชุด จัดเตรียมถั่ว งา ข้าวตอก ดอกไม้ สำหรับโปรยอวยพร จัดเตรียมอุปกรณ์ ส่งตัวเจ้าบ่าว-เจ้าสาว ( ฟักเขียว,หินบดยา,แมวขาว,ขันน้ำ,ถั่ว/งา/ข้าวตอก/ข้าวเปลือก ใส่ใน ถุงเงิน ถุงทอง ) จัดเตรียมของชำร่วยคนถือขันหมาก จัดเตรียมโต๊ะวางขันหมากตกแต่งด้วยผ้าสวยงาม จัดเตรียมพรมเปอร์เซียสำหรับรองขันหมาก(สีครีม/สีแดง) จัดเตรียมเหล้ารับขันหมากตามประเพณี - - - - -
k-10005 ขันหมากชุดใหญ่A 1 ชุด 42900 จัดเตรียมพานสินสอดวางเงิน 1 พาน ( พานเย็บด้วยใบตอง ) จัดเตรียมพานสินสอดวางทอง 1 พาน ( พานเย็บด้วยใบตอง ) จัดเตรียมพานแหวนหมั้น 1 พาน ( พานเย็บด้วยใบตอง ) จัดเตรียมพานไหว้ผู้ใหญ่ 1 พาน ( ทำจากดอกไม้สด ) จัดเตรียมพานเชิญขันหมาก 1 ท่าน ( ทำจากดอกไม้สด ) พานขันหมากเอก 2 คู่ ขันหมากโทประกอบด้วย 18 คู่ จัดเตรียมพานขนมมงคล 9 อย่าง 1 คู่ ( จ่ามงกุฎ/ทองเอก/เสน่ห์จันทร์/ทองหยด/ทองหยิบ/ฝอยทอง/เม็ดขนุน/ขนมชั้น/ถ้วยฟู ) ต้นกล้วย 1 คู่ ต้นอ้อย 1 คู่ หมูนอนตอง 1 คู่ ขนมตัวไก่ 1 คู่ ขนมตัวเป็ด 1 คู่ เหล้า 1 คู่ วุ้นเส้น มะพร้าว 1 คู่ ขนมกงฝาชี 4 คู่(เฉพาะเจ้าสาวชลบุรี) กล้วย 1 คู่ ขนมตัวปลา ส้ม 1 คู่ ขนมจันอับ 1 คู่ ขนมเปี๊ยะ 1 คู่ จัดเตรียมผ้าห่อสินสอดทองหมั้น 1 ชุด จัดเตรียมถั่ว งา ข้าวตอก ดอกไม้ สำหรับโปรยอวยพร จัดเตรียมอุปกรณ์ ส่งตัวเจ้าบ่าว-เจ้าสาว ( ฟักเขียว,หินบดยา,แมวขาว,ขันน้ำ,ถั่ว/งา/ข้าวตอก/ข้าวเปลือก ใส่ใน ถุงเงิน ถุงทอง ) จัดเตรียมของชำร่วยคนถือขันหมาก จัดเตรียมโต๊ะวางขันหมากตกแต่งด้วยผ้าสวยงาม จัดเตรียมพรมเปอร์เซียสำหรับรองขันหมาก(สีครีม/สีแดง) จัดเตรียมเหล้ารับขันหมากตามประเพณี - - - - -
k-1006 ขันหมากชุดใหญ่B 1 ชุด 35900 จัดเตรียมพานขันหมาก 1 พาน ( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า ) จัดเตรียมพานสินสอดวางเงิน 1 พาน ( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า ) จัดเตรียมพานสินสอดวางทอง 1 พาน ( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า ) จัดเตรียมพานแหวนหมั้น 1 พาน ( พานดอกไม้สด ) จัดเตรียมพานไหว้ผู้ใหญ่ 1 พาน ( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า )) จัดเตรียมพานเชิญขันหมาก 1 ท่าน ( พานดอกไม้สด ) ขันหมากเอก 2 คู่ ขันหมากโทประกอบด้วย 18 คู่ จัดเตรียมพานขนมมงคล 9 อย่าง 1 คู่ 18 คู่ ( จ่ามงกุฎ/ทองเอก/เสน่ห์จันทร์/ทองหยด/ทองหยิบ/ฝอยทอง/เม็ดขนุน/ขนมชั้น/ถ้วยฟู ) ต้นกล้วย 1 คู่ ต้นอ้อย 1 คู่ หมูนอนตอง 1 คู่ ขนมตัวไก่ 1 คู่ ขนมตัวเป็ด 1 คู่ เหล้า 1 คู่ วุ้นเส้น มะพร้าว 1 คู่ ขนมกงฝาชี 4 คู่(เฉพาะเจ้าสาวชลบุรี) กล้วย 1 คู่ ขนมตัวปลา ส้ม 1 คู่ ขนมจันอับ 1 คู่ ขนมเปี๊ยะ 1 คู่ จัดเตรียมผ้าห่อสินสอดทองหมั้น 1 ชุด จัดเตรียมถั่ว งา ข้าวตอก ดอกไม้ สำหรับโปรยอวยพร จัดเตรียมอุปกรณ์ ส่งตัวเจ้าบ่าว-เจ้าสาว (จีน ส้ม 4 ลูก) ไทย( ฟักเขียว,หินบดยา,แมวขาว,ขันน้ำ,ถั่ว/งา/ข้าวตอก/ข้าวเปลือก ใส่ใน ถุงเงิน ถุงทอง ) จัดเตรียมของชำร่วยคนถือขันหมาก จัดเตรียมโต๊ะวางขันหมากตกแต่งด้วยผ้าสวยงาม จัดเตรียมพรมเปอร์เซียสำหรับรองขันหมาก(สีครีม/สีแดง) จัดเตรียมเหล้ารับขันหมากตามประเพณี - - - - -