ขันหมาก
PP Cateringon

ขันหมาก ชุดใหญ่ Package A ราคา 42,900 บาท

ขันหมาก ชุดใหญ่ Package A ราคา 42,900 บาท

ขันหมากชุดใหญ่ A ประกอบด้วย

- จัดเตรียมพานสินสอดวางเงิน 1 พาน ( พานเย็บด้วยใบตอง )
- จัดเตรียมพานสินสอดวางทอง 1 พาน ( พานเย็บด้วยใบตอง )
- จัดเตรียมพานแหวนหมั้น 1 พาน ( พานเย็บด้วยใบตอง )
- จัดเตรียมพานไหว้ผู้ใหญ่ 1 พาน ( ทำจากดอกไม้สด )
- จัดเตรียมพานเชิญขันหมาก 1 ท่าน ( ทำจากดอกไม้สด )
- พานขันหมากเอก 2 คู่

ขันหมากโท ประกอบด้วย 18 คู่

1. จัดเตรียมพานขนมมงคล 9 อย่าง 1 คู่ ( จ่ามงกุฎ/ทองเอก/เสน่ห์จันทร์/ทองหยด/ทองหยิบ/ฝอยทอง/เม็ดขนุน/ขนมชั้น/ถ้วยฟู )
2. ต้นกล้วย 1 คู่
3. ต้นอ้อย 1 คู่
4. หมูนอนตอง 1 คู่
5. ขนมตัวไก่ 1 คู่
6. ขนมตัวเป็ด 1 คู่
7. เหล้า 1 คู่
8. วุ้นเส้น
9. มะพร้าว 1 คู่
10. ขนมกงฝาชี 4 คู่(เฉพาะเจ้าสาวชลบุรี)
11. กล้วย 1 คู่
12. ขนมตัวปลา
13. ส้ม 1 คู่
14. ขนมจันอับ 1 คู่
15. ขนมเปี๊ยะ 1คู่
- จัดเตรียมผ้าห่อสินสอดทองหมั้น 1 ชุด
- จัดเตรียมถั่ว งา ข้าวตอก ดอกไม้ สำหรับโปรยอวยพร
- จัดเตรียมอุปกรณ์ ส่งตัวเจ้าบ่าว-เจ้าสาว ( ฟักเขียว,หินบดยา,แมวขาว,ขันน้ำ,ถั่ว/งา/ข้าวตอก/ข้าวเปลือก ) (ให้ยืม)
- จัดเตรียมของชำร่วยคนถือขันหมาก
- จัดเตรียมโต๊ะวางขันหมากตกแต่งด้วยผ้าสวยงาม
- จัดเตรียมพรมเปอร์เซียสำหรับรองขันหมาก (สีครีม/สีแดง) )
- จัดเตรียมเหล้ารับขันหมากตามประเพณี

**********ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง**********

งานเช่าขันหมาก
- พานขันหมากเอก 1 พานพาน ( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า )  ราคา 1,500 บาท
- พานสินสอดวางเงิน 1 พาน ( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า )  ราคา 1,000 บาท
- พานสินสอดวางทอง 1 พาน ( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า ) )  ราคา 1,000 บาท
- พานแหวนหมั้น 1 พาน( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า )  )  ราคา 1,000 บาท
- พานไหว้ผู้ใหญ่ 1 พาน( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า ) )  ราคา 1,000 บาท
- พานเชิญขันหมาก 1 ท่าน( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า )  )  ราคา 1,000 บาท
- พานของตัวเจ้าบ่าว-เจ้าสาว( ฟักเขียว,หินบดยา,แมวขาว,ขันน้ำ,ถั่ว/งา/ข้าวตอก/ข้าวเปลือก ) ราคา 500 บาท

 

หากเป็นขันหมากจีนราคาจัดใหม่ตามที่บ้านเจ้าสาวเรียก

ผู้จองชื่อ............................. นามสกุล...............................ไลน์........................มือถือ............................
วันงาน....................ที่..........เดือน...................พ.ศ...........สถานที่.......................................................
รายการเพิ่มเติม....................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ส่งนอกสถานที่เพิ่มค่าเดินทางตามระยะทาง
มัดจำ..................................บาท      ลงชื่อ..............................ผู้จอง   ลงชื่อ..........................ผู้รับเงิน
(ยกเลิกการจัดงานไม่คืนมัดจำ)       วันที่........../......../..............          วันที่........../......../..............