ขันหมาก
PP Cateringon

ขันหมาก

ขันหมาก ชุดใหญ่ แพ็คเกจ B ราคา 35,900 บาท

ขันหมากชุดใหญ่ประกอบด้วย
 • จัดเตรียมพานขันหมาก 1 พาน ( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า )
 • จัดเตรียมพานสินสอดวางเงิน 1 พาน ( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า )
 • จัดเตรียมพานสินสอดวางทอง 1 พาน ( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า )
 • จัดเตรียมพานแหวนหมั้น 1 พาน ( พานดอกไม้สด )
 • จัดเตรียมพานไหว้ผู้ใหญ่ 1 พาน ( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า ))
 • จัดเตรียมพานเชิญขันหมาก 1 ท่าน ( พานดอกไม้สด )
 • ขันหมากเอก 2 คู่
ขันหมากโทประกอบด้วย 18 คู่
 1. จัดเตรียมพานขนมมงคล 9 อย่าง 1 คู่ 18 คู่ ( จ่ามงกุฎ/ทองเอก/เสน่ห์จันทร์/ทองหยด/ทองหยิบ/ฝอยทอง/เม็ดขนุน/ขนมชั้น/ถ้วยฟู )
 2. ต้นกล้วย 1 คู่
 3. ต้นอ้อย 1 คู่
 4. หมูนอนตอง 1 คู่
 5. ขนมตัวไก่ 1 คู่
 6. ขนมตัวเป็ด 1 คู่
 7. เหล้า 1 คู่
 8. วุ้นเส้น
 9. มะพร้าว 1 คู่
 10. ขนมกงฝาชี 4 คู่(เฉพาะเจ้าสาวชลบุรี)
 11. กล้วย 1 คู่
 12. ขนมตัวปลา
 13. ส้ม 1 คู่
 14. ขนมจันอับ 1 คู่
 15. ขนมเปี๊ยะ 1 คู่
 • จัดเตรียมผ้าห่อสินสอดทองหมั้น 1 ชุด
 • จัดเตรียมถั่ว งา ข้าวตอก ดอกไม้ สำหรับโปรยอวยพร
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ ส่งตัวเจ้าบ่าว-เจ้าสาว (จีน ส้ม 4 ลูก) ไทย( ฟักเขียว,หินบดยา,แมวขาว,ขันน้ำ,ถั่ว/งา/ข้าวตอก/ข้าวเปลือก ใส่ใน ถุงเงิน ถุงทอง )
 • จัดเตรียมของชำร่วยคนถือขันหมาก
 • จัดเตรียมโต๊ะวางขันหมากตกแต่งด้วยผ้าสวยงาม
 • จัดเตรียมพรมเปอร์เซียสำหรับรองขันหมาก(สีครีม/สีแดง)
 • จัดเตรียมเหล้ารับขันหมากตามประเพณี
******ราคาไม่รวมค่าขนส่ง*******

หากเป็นขันหมากจีนราคาจัดใหม่ตามที่บ้านเจ้าสาวเรียกค่ะ****