ขันหมาก
PP Cateringon

ขันหมาก

ขันหมาก ชุดกลาง แพ็คเกจ B ราคา 25,500 บาท

ขันหมากชุดกลางประกอบด้วย
 • จัดเตรียมพานขันหมาก 1 พาน ( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า )
 • จัดเตรียมพานสินสอดวางเงิน 1 พาน ( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า )
 • จัดเตรียมพานสินสอดวางทอง 1 พาน ( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า )
 • จัดเตรียมพานแหวนหมั้น 1 พาน ( พานจัดทำด้วยดอกไม้สด )
 • จัดเตรียมพานไหว้ผู้ใหญ่ 1 พาน ( พานเย็บด้วยผ้าออร์แกนซ่า )
 • จัดเตรียมพานเชิญขันหมาก 1 พาน
 • พานขันหมากเอก 2 คู่
ขันหมากโทประกอบด้วย 9 คู่
 1. จัดเตรียมพานขนมมงคล 9 อย่าง 1 คู่ ( จ่ามงกุฎ/ทองเอก/เสน่ห์จันทร์/ทองหยด/ทองหยิบ/ฝอยทอง/เม็ดขนุน/ขนมชั้น/ถ้วยฟู หรือข้าวเหนียวแก้ว)
 2. ต้นกล้วย 1 คู่
 3. ต้นอ้อย 1 คู่
 4. หมูนอนตอง 1 คู่
 5. เหล้าหงษ์ทอง1 คู่
 6. ขนมจันอับ 1 คู่
 7. ขนมเปี๊ยะ 1 คู่
 8. กล้วยน้ำว้า 1 คู่
 9. ส้ม 1 คู่
 • จัดเตรียมผ้าห่อสินสอดทองหมั้น 1 ชุด
 • จัดเตรียมถั่ว งา ข้าวตอก ดอกไม้ สำหรับโปรยอวยพร
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ ส่งตัวเจ้าบ่าว-เจ้าสาว ( ฟักเขียว,หินบดยา,แมวขาว,ขันน้ำ,ถั่ว/งา/ข้าวตอก/ข้าวเปลือก ใส่ใน ถุงเงิน ถุงทอง )
 • จัดเตรียมของชำร่วยคนถือขันหมาก
 • จัดเตรียมโต๊ะวางขันหมากตกแต่งด้วยผ้าสวยงาม
 • จัดเตรียมพรมเปอร์เซียสำหรับรองขันหมาก(สีครีม/สีแดง)
 • จัดเตรียมเหล้ารับขันหมากตามประเพณี
******ราคาไม่รวมค่าขนส่ง*******

หากเป็นขันหมากจีนราคาจัดใหม่ตามที่บ้านเจ้าสาวเรียกค่ะ****